Oppgaveloggen

Oppgaveloggen er et tillegg til Medieloggen, ble laget etter ønske fra Kommunal- og regionaldepartementet, og er et system for å registrere og håndtere interne oppgaver.

Oppgaveloggen

Sikkerhet

All trafikk er kryptert med SSL, og i tillegg kan også IP-filtrering benyttes.

Pris

1 lisens for oppgaveloggen for hele organisasjonen koster 750 kr. pr. måned uavhengig av antall brukere. Avtale for ett år tegnes, den blir automatisk fornyet dersom avtalen ikke sies opp. Varsel om fornyelse sendes ut 5 uker før fornyelse.

Brukere

Følgende bruker eller har brukt Oppgaveloggen:

  • Arbeidsdepartementet
  • BI Handelshøyskolen
  • Helseøkonomiforvaltningen
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • KS
  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Oslo kommune : Sykehjemsetaten
  • Samferdselsdepartementet