Medieloggen

Medieloggen er et enkelt og fleksibelt web-basert verktøy for loggføring og oppfølging av mediehenvendelser.

Medieloggen

Løsningen ble i sin tid laget på bestilling av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), hvor den de første månedene kjørte lokalt på interne servere hos HOD. Det tok ikke lang tid før flere departementer også ønsket en lignende løsning for håndtering av mediehenvendelser, og systemet ble flyttet eksternt for enklere web-basert tilgang til tjenesten.

Det er lagt vekt på at løsningen skal være lett å lære seg å bruke - at man raskt kommer igang med å bruke systemet. Og faktisk har de aller fleste tatt tjenesten i bruk uten noen form for opplæring.

Sikkerhet

All trafikk er kryptert med SSL, og i tillegg kan også IP-filtrering benyttes.

Pris

1 lisens for medieloggen for hele organisasjonen koster 750 kr. pr. måned uavhenging av antall brukere. Avtale for ett år tegnes, den blir automatisk fornyet dersom avtalen ikke sies opp. Varsel om fornyelse sendes ut 5 uker før evt. fornyelse.

Brukere

Følgende bruker eller har brukt Medieloggen:

 • Aker Solutions
 • Arbeidsdepartementet
 • Barneombudet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • BI Handelshøyskolen
 • Direktoratet for Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerrådet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvarsmatriell
 • Helsedirektoratet
 • Helseøkonomiforvaltningen
 • Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Kulturrådet
 • Medietilsynet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
 • Oslo Kommune : Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
 • Oslo kommune : Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • Oslo kommune : Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune
 • Oslo kommune : Sykehjemsetaten
 • Oslo Politidistrikt
 • Politidirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Samferdselsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • Sporveien AS
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Utenriksdepartementet