Budskapsbanken

Budskapsbanken er et tillegg til Medieloggen, ble laget etter ønske fra Barne- og likestillingsdepartementet, og er et web-basert system for å registrere og håndtere politiske budskap.

Budskapsbanken

Sikkerhet

All trafikk er kryptert med SSL, og i tillegg kan også IP-filtrering benyttes.

Pris

1 lisens for budskapsbanken for hele organisasjonen koster 750 kr. pr. måned uavhengig av antall brukere. Avtale for ett år tegnes, den blir automatisk fornyet dersom avtalen ikke sies opp. Varsel om fornyelse sendes ut 5 uker før fornyelse.

Brukere

Følgende bruker eller har brukt Budskapsbanken:

 • Arbeidsdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • BI Handelshøyskolen
 • Helseøkonomiforvaltningen
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Oslo kommune : Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
 • Riksantikvaren
 • Samferdselsdepartementet
 • Sporveien AS
 • Utenriksdepartementet